Adam – Dent s.r.o.
Sibírska 65
831 02 Bratislava

Telefón: +421-2-444 599 01
Mobil: +421-904-252 896
Email: adent@adent.sk

IČO: 43769055
DIČ: 2022472639

Spoje MHD:
(zástavka “Pionierska”)

Električka: 3, 5, 7,
Autobus: 59, 75