Náš tím tvoria kvalifikovaní lekári, dentálne hygieničky a sestry s príslušným vzdelaním pre danú odbornosť.

Primár, MUDr. Štefan Zmeko, vedúci lekár - atestácia z dentoalveolárnej chirurgie a implantológie, atestácia z maxilofaciálnej chirurgie, odborný garant,

MUDr. Dana Wittgrúberová - atestácia zo stomatológie, špecialista na konzervatívnu stomatológiu a protetiku,

MDDr. Kvetoslava Lívová - špecializácia na rodinné lekárstvo estetickú stomatológiu, – t.č na materskej dovolenke,

MDDr. Marcel Zaid  – certifikát z dentoalveolárnej chirurgie a implantológie, špecialista na estetickú stomatológiu a endodonciu,

PhDr. Viera Halásová, dipl.d.h. - krajský odborník pre dentálnu hygienu, odborný garant dentálnej hygieny, pedagóg,  špecializácia z chirurgie, odborná skúška ionizačné žiarenie,

PhDr. Zuzana Bánska, dipl.d.h.- vedúca sestra, diplomovaná dentálna hygienička,

Katarína Bordáčová, dipl.d.h., – diplomovaná dentálna hygienička,

Zuzana Molnárová  - sestra manažerka,

Katarína Biliková - sestra špecialistka.

Ordinačné hodiny :

Pondelok : 7.30 – 19.00

Utorok :     7.30 – 19.00

Streda :      7.30 – 14.30

Štvrtok :     7.30 – 19.00

Piatok :      7.30 – 14.00

Bolestivé prípady  v prvej ordinačnej hodine u Vášho lekára.

Not Found

Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.